Egységben az erő? – Belbin teszt

Dr. Meredith Belbin hosszú éveken keresztül tanulmányozta a csoportok működését. Milyen szerepeket vesznek fel az egyes tagok, hogyan

Dr. Meredith Belbin hosszú éveken keresztül tanulmányozta a csoportok működését. Milyen szerepeket vesznek fel az egyes tagok, hogyan hatnak egymásra az egyes szerepek… 1981-ben megjelent könyvében a tapasztalatai, következtetései mellett elkészített egy tesztet is, amely azt hivatott vizsgálni, hogy az egyes személyek milyen szerepet töltenek be a csoportban. (az elején 8, majd később 9 típust különböztetett meg). A vállalatok felsővezetői rétegében nagyon elterjedt lett ez a vizsgálat, amely kimondta, hogy azok a leghatékonyabban működő szervezetek, amelyekben az összes típusú vezető felfedezhető.

Azt gondolom, hogy ez a vállalkozásokban is hasznos információ lehet, hiszen a vállalkozók sem egyedül dolgoznak … vannak beszállítóik, alvállalkozók, tanácsadók, társak, vagy alkalmazottak, így hasznos lehet, ha tudjátok milyen típusú vezetők vagytok. Miben vagytok erősek, és melyek azok a tulajdonságok, amelyek esetén kiegészítésre szorultok.

Belbin teszt

Nézzétek meg ti milyen típusú vezetők vagytok?

Kérdés Válasz
1. Azzal veszem ki a részem a csapatmunkában, hogy
gyorsan észreveszem és megragadom a kínálkozó lehetőségeket.
szinte bárkivel együtt tudok dolgozni.
sosem fogyok ki az ötletekből.
kihozom a többiekből, amit a csapatért tenni tudnak.
mindent végigcsinálok, amit elkezdtem.
ha a várható végeredmény indokolja, kész vagyok átmenetileg népszerűtlenné válni.
ismerős helyzetekben gyorsan meg tudom ítélni, mely lépések lennének célravezetők.
előítélet és elfogultság nélkül teszek alternatív javaslatokat, amelyeket indokolni is tudok.
2. A csapatmunkában talán hátrányos, hogy
kényelmetlenül érzem magam egy megbeszélésen, ha az nincs megfelelő módon előkészítve és irányítva.
túlságosan támogatom azokat a javaslatokat, amelyeknek a csoport nem szentel kellő figyelmet.
ha új ötletekkel lehet előhozakodni, többet beszélek a kelleténél.
túlságosan tárgyilagosan gondolkodom ahhoz, hogy lelkesedjek a közös célokért.
erőszakosnak és önkényesnek látszom, amikor megpróbálom elérni, hogy valamilyen problémát megoldjunk.
nem tudok vezéregyéniség módjára viselkedni, aminek talán az az oka, hogy túlságosan is figyelembe veszem a többiek véleményét.
ha valami új jut eszembe, hosszasan elmerengek rajta, és elmulasztom, ami közben történik.
munkatársaim szerint túl sokat aggódom feleslegesen a részletek és a várható nehézségek miatt.
3. Ha másokkal közös projekten dolgozom.
anélkül tudom befolyásolni őket, hogy ezt nyomasztónak éreznék.
állandóan figyelek, nehogy gondatlanságból hibát kövessünk el, vagy kihagyjunk valamit.
cselekvésre ösztönzöm őket, ha azt tapasztalom, hogy csak az időt vesztegetjük, és nem teszünk lépéseket célunk megvalósítására.
lehet számítani rá, hogy eredeti ötletekkel fogok előállni.
ha a csapat érdeke megkívánja, mindig támogatom az értelmes javaslatokat.
érdekelnek a legújabb ötletek és fejlemények.
megfontolt ítéleteket hozok, és azt a többiek is értékelik.
a munkaszervezésben lehet rám támaszkodni.
4. A csapatmunkához való viszonyomat az jellemzi, hogy
úgy érzem, lehetőséget jelent számomra, hogy munkatársaimat jobban megismerjem.
akkor is hangot adok ellenvéleményemnek, ha kisebbségben maradok.
általában meg tudom cáfolni a téves nézeteket.
tudom, hogyan kell hozzáfogni egy terv gyakorlati megvalósításához.
kerülöm a túlságosan kézenfekvő megoldásokat, és a járatlan utakat keresem.
a közös munka során mindig a tökéletesre törekszem.
hasznosítom csoporton kívüli kapcsolataimat.
minden vélemény érdekel, de ha dönteni kell, nem sokáig habozom.
5. Azért lelem örömömet a munkában, mert
szeretek különféle helyzeteket elemezni, és választási lehetőségeket mérlegelni.
érdekel a problémák gyakorlati megoldása.
szeretem érezni, hogy részem van a csoporton belüli jó munkakapcsolatok kialakításában.
nagymértékben tudom befolyásolni, hogy milyen döntés születik.
érdekes emberekkel találkozhatok.
meg tudom győzni az embereket arról, mit kell tenni.
elememben vagyok, ha egy feladatra összpontosíthatok.
szeretem használni a képzelőerőmet.
6. Ha hirtelen nehéz feladatot kapok, melyet ismeretlen emberekkel rövid idő alatt kell megoldani,
visszavonulok, és elgondolkodom a megoldáson, mielőtt munkához látnék.
megpróbálok együtt dolgozni azzal a személlyel, aki a leginkább konstruktív módon viszonyul a feladathoz – bármilyen személyiség is legyen.
megpróbálom felosztani a feladatot és megállapítani, hogy ki melyik részét tudná elvégezni.
biztosan nem kerülök időzavarba, hiszen szeretem mihamarabb megoldani a feladatokat.
nem veszítem el a nyugalmamat, hanem higgadtam mérlegelem a teendőket.
akkor sem veszítem szem elől a célt, ha bármilyen nyomás nehezedik rám.
kész vagyok kézbe venni az irányítást, ha úgy látom, hogy nem sikerül előrelépnünk.
elindítom a beszélgetést, hogy másokat is gondolkodásra késztessek, és valahogy elkezdjük a közös munkát.
7. A közös munka során felmerülhet az a probléma, hogy
türelmetlennek mutatkozom azzal szemben, aki gátolja az előrelépést.
kritikát kapok, mert túlságosan elemző és nem eléggé intuitív módon gondolkodom.
feltartom a csapatot, mert biztos akarok lenni abban, hogy mindent rendesen elvégeztünk.
könnyen elunom magam, mert csak egy-két olyan ember van, akinek a jelenléte ösztönzőleg hat rám.
nehezen kezdem el a munkát, ha még nem tettük világossá a célokat.
nehezen tudom elmagyarázni bonyolult gondolataimat.
olyasmit követelek másoktól, amit magam sem tudnék teljesíteni.
ha sokan nem értenek velem egyet, nem ragaszkodom eléggé a saját véleményemhez.

 

A team számára hasznos személyiségek

Típus Jellemzői Előnyös tulajdonságai Elnézhető hibái Eredménye
Vállalatépítő (VÁ) konzervatív, kötelességtudó, kiszámítható jó szervező, gyakorlatias gondolkodású, kemény munkához szokott, fegyel­mezett rugalmatlan, kevéssé fogékony az új ötletek iránt ?
Elnök (EL) nyugodt, biztos magában, kellő önuralommal rendelkezik képes mindenkit előítéletek nélkül és pusztán érdemei alapján értékelni, célorientált átlagosan kreatív és intelligens ?
Serkentő (SE) ideges, aktív, dinamikus küzd a cselekvésképtelen­ség, a hatékonyság hiánya, az önelégültség, az önáltatás ellen ingerültségre, türelmetlenségre, és erőszakra hajlamos ?
Palánta (Ötlet gyártó) (PA) individualista, komoly gon­dolkodású, új utakat keres a szellem embere, képzelet­gazdag, nagy tudású, kiváló értelmi képességekkel rendelkezik a fellegekben jár, nem törődik a részletekkel és a formaságokkal ?
Forrásfeltáró (FO) extravertált, törekvő, érdeklődő, kommunikatív jó kapcsolattartó, jól értesült, meg tud felelni a kihívásoknak a kezdeti lelkesedés lankadásával elveszíti érdeklődését ?
Helyzetértékelő (HE) megfontolt, ér­zelmek nélkül, józanul él jó ítélőképességgel rendelkezik, előrelátó, gyakorlatias alulmotivált, másokat sem inspirál ?
Csapatjátékos (CS) társas hajlamú, jóindulatú, érzékeny jó reagál különféle személyiségekre és szituációkra, erősíti a csapatszellemet a kritikus pillanatokban határozatlan ?
Megvalósító (ME) precíz, rend­szerető, lelki­ismeretes, szorongó tökéletességre törekszik, nem hagy semmit befejezetlenül csekélységek miatt aggódik, nem tudja “elengedni magát” ?

Vállalatépítő (Implementer):

Kulcs szerepe van abban, hogy a csapat a munkája során pontos és gyakorlati eredményekkel végezze el a munkáját, mivel az I céljai megegyeznek a team céljaival. Szisztematikusan és hatékonyan hajtja végre a megállapodásokban rögzített terveket (gyakran ő az ügyvezető igazgató). Erőssége, hogy jó szervező, aki gyakran hallgat a józan eszére. Kemény teherbírás és önfegyelem jellemzi, aki gyakran vállal föl olyan szerepeket, melyeket a többiek nem. Gyengéje, hogy nem rugalmas, illetve bizalmatlan a még be nem bizonyított ötletekkel szemben.

Koordináló (Co-ordinator)

Koordinátor a szó hagyományos értelmében. Vezetőként összhangba hozza a team tagok erőfeszítéseit és munkáját. Segíti a csapat tagok kapacitásának leghatékonyabb kihasználását azzal, hogy felismeri a csoport erősségeit és gyengeségeit, és azon dolgozik, hogy az egyéni potenciált maximálisan kihasználja. Nem feltétlenül briliáns elme, de jó az emberek menedzselésében. Erős dominanciával rendelkezik és elkötelezettséggel a csoport céljai iránt. Nyugodt, bátorító, önfegyelemmel rendelkezik és támogató.  Erőssége, hogy érdemek szerint, előítélet nélkül, objektíven fogadja a különböző javaslatokat. „Gyengéje” hogy nem kiemelkedően magas a kreatív és az intellektuális képességei. 

Formáló (shaper):

A serkentő alapvetően társaságkedvelő, dinamikus csapattag. A team vezetésének egy másik inkább ambiciózus, vállalkozó szellemű oldala. Ő irányítja és alakítja a csapat többi tagját, erős hatást gyakorol a csapat működésére és a kitűzött célok elérésére, ő kezeli a prioritásokat is. Erőssége, hogy mindig készen áll arra, hogy közbelépjen ha tehetetlenséget és rossz hatékonyságot tapasztal. Gyengéje a türelmetlenség és a provokációra való hajlam.  Igazi machiavellista stílusú, és gyakran immorális és tiltott eszközökhöz is folyamodik, ha szükséges. Belbin kutatásai azt mutatták, hogy ez a leginkább preferált team szerep. A team­ építő stílusa a kihívás, motiváció és siker. Hajlamosak a provokációra; türelmetlenségre.

Ötletadó (plant):

A csoport kreatív tagja. Hozzáfűződnek az új elképzelések, innovatív megoldások. Introvertált, és intelligens. Akkor működik a legjobban ha olyan feladatokat kap, amelyek új megoldásokat igényelnek. Erőssége, hogy tehetséges és nagy intellektuális képzelőerővel rendelkezik. A nagyobb témákban érdekelt, és a részletek irányában elveszítheti az érdeklődését. Gyengéje, hogy gyakran a fellegekben jár és bizonyos szabályokat figyelmen kívül hagy.

Összegző (resource investigator)

Kapcsolatokat teremt a csapaton kívüli külvilággal, keresi a külső információkat, gondolatokat, így a PR területen hasznos segítséget jelent. Erőssége, hogy képes kapcsolatokat teremteni az emberekkel és képes felkutatni az új lehetőségeket, így ő számol be az új ötletekről, forrásokról, lehetőségekről a teamen kívül. Általában tudja, hogyan lehet összepárosítani a közös érdeklődésű embereket. Tudja, hogyan segítheti a probléma megoldást. A team építő stílusa hálózatépítés, és a team számára hasznos erőforrások összegyűjtése.  Gyengéje, hogy hamar elveszíti érdeklődését, kezdeti lelkesedését.

Helyzetértékelő (monitor-evaluator):

Az örök kritikus. Folyamatosan kritizálja a csapat által felvetett javaslatokat. Hasznos szerepet tölt be az új tervek, megoldási javaslatok kiértékelésénél és az azokkal kapcsolatos döntéseknél, mivel objektív a problémaelemzésben és az ötletek értékelésében. Erőssége, hogy tehát jó ítélőképessége, óvatos és körültekintő jelleme. Nem ragadja el a lelkesedés, és megóvja a csoportot a vakmerő ötletekről és döntésektől. Gyengéje, hogy nem tudja lelkesíteni és motiválni a csapat tagokat.

Csapatjátékos (teamworker):

Kapcsolat-orientált, támogató szerep. A csapatjátékos biztosítja a csapat harmonikus működését, gondoskodik a tagok elégedettségéről. Fejleszti a csapaton belüli kommunikációt és erősíti a belső kohéziót.  Erőssége, hogy képes megfelelően reagálni az emberekre és helyzetekre, fenntartja a csoportszellemet.Nagyon népszerű típus, és igen ritka a top menedzserek között. Ez azért van, mert ez nagyon alacsony dominanciájú szerep erős szociális beállítottsággal. Gyengéje, hogy a lelkesedése hamar ellobban.Krízis helyzetben döntésképtelenek.

Befejező (complementer-finisher):

A befejező elsősorban az apró részletekre és az utómunkálatokra figyel. A legjobb a csapat elvégzett munkájának az ellenőrzésében. Erőssége, hogy képes feladatokat végig vinni, igyekszik mindent precízen, megcsinálni. Gyengéje, hogy apróságok miatt is aggódik, nem hagyja, hogy a dolgok menjenek a maguk útján. A haladást segíti és megóvja a projektet, amikor a lelkesedés kihálóban van. Jó tervező, alkalmazó. Irritálja, ha a team munka kiszalad az időből és elveszti elégedettségét, ha a munkát nem tudja befejezni.

“Belbin keretrendszerében egy ideális csapatnál szükségünk van egy jó, türelmes, de határozott elnök karakterre, aki meglátja az egyes csapat tagot erősségeit. Kell még egy erős ötletgyártó, aki kellően intelligens és kiemelkedő képzelőerővel rendelkezik. Általánosan az is elmondható, hogy az intellektuálisan eltérő tagokból álló csapatok jobban teljesítenek, mint  az intellektuálisan homogének. Egy csapatnál, ahol a tagok jelentősen eltérő személyiséggel rendelkeznek nagyobb a valószínűsége, hogy az egyes tagok megtalálják a nekik megfelelő csoportszerepet. Amennyiben a csapattagok kellően ismerik önmagukat és társaikat a csapaton belüli hiányosságok megfelelően ellensúlyozhatók egy kis odafigyeléssel.”

(Forrás: www.laaz.hu és www.belbin.com)

4 thoughts on “Egységben az erő? – Belbin teszt

    1. AUTHOR

Comments are closed.